Maximalizace potenciálu umělé inteligence při zadávání veřejných zakázek

 

Umělá inteligence (AI) se v posledních letech stala žhavým tématem ve světě byznysu. Byl přijat v různých odvětvích za účelem zlepšení efektivity, snížení nákladů a posílení rozhodovacích schopností. Veřejné zakázky nejsou v tomto trendu výjimkou. U zadávací dokumentace však vyvstává otázka, zda ji lze sepsat podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách s využitím AI.

Zákon o veřejných zakázkách v České republice je právním rámcem, který upravuje proces pořizování zboží, služeb a prací veřejnými institucemi. Stanovuje pravidla pro provádění veřejných zakázek a vymezuje práva a povinnosti zadavatelů i uchazečů.

Zadávací dokumentace hraje klíčovou roli v procesu zadávání zakázek, protože poskytuje základ pro výběr nejvhodnějšího uchazeče. Zahrnuje řadu dokumentů, jako jsou oznámení o výběrových řízeních, technické specifikace a hodnotící kritéria. Proto je kvalita a přesnost zadávací dokumentace zásadní pro zajištění spravedlivých a transparentních zadávacích řízení.

Nástroje poháněné umělou inteligencí lze použít k sepsání zadávací dokumentace, otázkou však je, zda dokážou splnit zákonné požadavky zákona o veřejných zakázkách. Odpověď na tuto otázku není jednoduchá.

Na jedné straně může AI pomoci zlepšit kvalitu a přesnost zadávací dokumentace. Nástroje využívající umělou inteligenci dokážou analyzovat velké množství dat a poskytují přehledy, které lze použít k sepsání efektivních dokumentů o zadávání zakázek. Mohou také pomoci zajistit konzistenci v jazyce a formátování zadávací dokumentace.

Na druhou stranu zákon o veřejných zakázkách stanoví specifické požadavky na zadávací dokumentaci, které mohou být obtížně splnitelné pomocí nástrojů využívajících umělou inteligenci. Zákon například vyžaduje, aby zadávací dokumentace byla napsána jasným a přesným jazykem, který je přístupný všem uchazečům. Vyžaduje také, aby hodnotící kritéria byla jasná, transparentní a objektivní. Splnění těchto požadavků může být pro nástroje poháněné umělou inteligencí náročné.

I když tedy AI lze využít k podpoře psaní zadávací dokumentace, je důležité zajistit, aby výsledné dokumenty odpovídaly zákonným požadavkům zákona o veřejných zakázkách. To může vyžadovat lidský vstup ke kontrole a upřesnění výstupu generovaného nástroji poháněnými umělou inteligencí.

Závěrem lze říci, že umělá inteligence může být užitečným nástrojem v procesu zadávání zakázek, včetně psaní zadávací dokumentace. Je však důležité zajistit, aby výsledné dokumenty odpovídaly zákonným požadavkům zákona o veřejných zakázkách. I když nástroje využívající umělou inteligenci mohou pomoci zlepšit kvalitu a přesnost zadávací dokumentace, nemusí být schopny splnit všechny požadavky stanovené zákonem. K zajištění souladu s právním rámcem proto může být zapotřebí kombinace umělé inteligence a lidského vstupu.