Jak hodnotit referenční projekty při výběru projekční kanceláře pro veřejné zakázky?

 

Při hodnocení referenčních projektů projekční kanceláře pro veřejné zakázky by měl být zohledněn celkový výkon a kvalita provedené práce. Výběr referenčních projektů by měl být založen na podobnosti projektů, k nimž se hodnotí nabídka, a na podobnosti rozsahu prací.

Následující faktory by měly být zohledněny při hodnocení referenčních projektů:

  1. Kvalita provedené práce: Zadavatel by měl zvážit kvalitu provedené práce, jako je přesnost technických výkresů a plánování, schopnost splnit požadavky klienta, dodržování termínů a celkovou estetiku projektu.

  2. Rozsah projektu: Zadavatel by měl zvážit podobnost rozsahu prací projektu v referenčním projektu s požadavky zakázky, na kterou se hodnotí nabídka.

  3. Rozpočet projektu: Zadavatel by měl zohlednit, zda byl referenční projekt dokončen v rozpočtu, který byl stanoven.

  4. Spokojenost klientů: Zadavatel by měl zohlednit názory a reference klientů, pro které byl referenční projekt proveden.

  5. Počet a typ referenčních projektů: Zadavatel by měl zvážit počet referenčních projektů, které projekční kancelář předkládá, a zda se jedná o podobné typy projektů jako požadovaná zakázka.

Poměr cena projektu by měl být zohledněn v kontextu celkové kvality a výkonu provedené práce. To znamená, že nejlevnější nabídka nemusí být vždy nejlepší volbou. Zadavatel by měl zvážit celkovou kvalitu projektu a váhu každého kritéria při výběru vítězné nabídky.

V každém případě by měl být výběr zhotovitele proveden transparentně a spravedlivě, aby byl zajištěn úspěšný průběh celého projektu.