Obnovitelné zdroje energie v Česku: jsou jejich náklady na výrobu elektřiny konkurenceschopné s tradičními zdroji?

 

Náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů: přehled cen v České republice a vliv životního cyklu na celkové náklady

 V posledních letech se roste povědomí o výhodách využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny. Kromě ochrany životního prostředí, což je jedna z hlavních výhod, se stává i cenově výhodnější než využívání tradičních zdrojů. V tomto článku se podíváme na náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v České republice a na vliv životního cyklu na celkové náklady.

Přestože jsou pořizovací náklady pro obnovitelné zdroje energie vyšší než pro tradiční zdroje, v dlouhodobém horizontu se tyto náklady vyrovnají. Cena elektřiny z OZE se během posledních let snižuje a je stále konkurenceschopnější než cena elektřiny z tradičních zdrojů. Důvodem je větší dostupnost technologií a rozsáhlejší výstavba obnovitelných zdrojů.

 V roce 2020 byly průměrné náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice následující:

  • Náklady na výrobu elektřiny z větrné energie se pohybovaly v rozmezí 1700 až 2300 Kč/MWh, přičemž většina instalací se nacházela v nižší polovině tohoto rozmezí.
  • Náklady na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů se pohybovaly v rozmezí 900 až 1300 Kč/MWh.
  • Náklady na výrobu elektřiny z vodní energie byly nižší a pohybovaly se v rozmezí 400 až 600 Kč/MWh.

Tyto náklady se samozřejmě mohou lišit v závislosti na místních podmínkách, použité technologii a dalších faktorech.

 Je však důležité brát v úvahu náklady v rámci životního cyklu. To zahrnuje náklady na výrobu, instalaci, provoz a údržbu obnovitelných zdrojů energie, ale také náklady na demontáž a likvidaci zařízení na konci jeho životnosti. V tomto směru jsou obnovitelné zdro je výhodnější než tradiční zdroje energie, které mají také vysoké náklady na likvidaci.

 Pokud vezmeme v úvahu celkové náklady v rámci životního cyklu, výsledky se mohou lišit. Zahrnutí všech nákladů může zvýšit náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale zároveň ukazuje, že tradiční zdroje mají také vysoké náklady spojené s likvidací.

 Podle studie z roku 2019 provedené společností Deloitte se náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů pohybovaly v rozmezí 28 až 80 EUR/MWh (cca 720 až 2050 Kč/MWh) v závislosti na typu technologie a místních podmínkách. Tyto ceny byly porovnávány s náklady na výrobu elektřiny z tradičních zdrojů, jako je uhlí a plyn, které se pohybovaly v rozmezí 50 až 100 EUR/MWh (cca 1280 až 2560 Kč/MWh).

 Z toho vyplývá, že i když jsou náklady na obnovitelné zdroje vyšší než u tradičních zdrojů, jsou stále konkurenceschopné a jejich náklady se během času vyrovnají. Navíc, pokud vezmeme v úvahu životní cyklus, jsou obnovitelné zdroje v mnoha případech výhodnější než tradiční zdroje.

 Závěrem lze říci, že náklady na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice jsou konkurenceschopné s tradičními zdroji, přičemž náklady v rámci životního cyklu mohou být pro obnovitelné zdroje výhodnější. Výhody obnovitelných zdrojů energie, jako je ochrana životního prostředí a udržitelnost, tedy nejsou jediným důvodem, proč se stávají stále více populárními pro výrobu elektřiny.