Efektivní a transparentní veřejné zadávání: Výhody elektronických aukcí veřejných zakázek v Česku.

 

Podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj byl celkový objem všech veřejných zakázek v roce 2021 přibližně 237 miliard Kč. Z tohoto objemu bylo vypsáno celkem 3 597 veřejných zakázek formou elektronické aukce s celkovou hodnotou přibližně 66 miliard Kč.

To znamená, že veřejné zakázky vypsané formou elektronické aukce představují přibližně 28 % celkového objemu veřejných zakázek v České republice. I když se tento podíl postupně zvyšuje, stále jsou veřejné zakázky vypsané tradičními metodami, jako je například otevřené řízení, stále velmi rozšířené. 

Nicméně, výše uvedené statistiky jasně ukazují, že elektronické aukce se stávají stále důležitější metodou zadávání veřejných zakázek v České republice. To je dáno především tím, že elektronické aukce umožňují snížit celkovou hodnotu zakázky a tím šetřit peníze daňových poplatníků, což je hlavním cílem veřejného zadávání.

Využití elektronických aukcí také pomáhá zvýšit konkurenci mezi dodavateli a zlepšit transparentnost celého procesu veřejného zadávání. Pokud budou státní a veřejné instituce využívat elektronické aukce stále více, může to vést k větší efektivitě a úsporám, a tedy k lepšímu využití veřejných financí.

Z tohoto důvodu by měly být elektronické aukce brány v úvahu při výběru metody zadávání veřejných zakázek, pokud to umožňují právní předpisy a povaha samotné zakázky.