E-aukce (neboli elektronická aukce) je moderní e-businesový a e-marketingový nástroj umožňující on-line dražbu. Jde o nákupní nebo prodejní výběrové řízení, ve kterém mohou účastníci na nejlepší nabídku reagovat vylepšováním svých nabídek.

V současné době realizuje naše společnost elektronické aukce na odkazu zde.

Co Vám zajistíme?

 • Elektronickou aukci na klíč.
 • Provedení elektronické aukce jako prostředku pro hodnocení nabídek a to se všemi jejími náležitostmi (výzva k účasti, zajištění jejího řádného průběhu, vyhotovení protokolů po jejím ukončení, historie).
 • Vypracování návrhu záměru na prodej souboru movitých (nemovitých) věcí včetně podmínek výběrových řízení formou elektronické aukce.
 • Vyhotovení návrhu kupní smlouvy.
 • Zajištění inzerce na serverech spolu s topováním inzerátu.
 • Zajištění fotodokumentace souboru nabízených movitých věcí.
 • Zajištění pozorovatelského přístupu (pro max. 3 uživatele) do aukční síně.
 • Poskytnutí technické podpory, která spočívá v uživatelském zpřístupnění virtuální aukční síně PROEBIZ a její obsluze po dobu průběhu elektronické aukce.
 • Vyhotovení Protokolu o průběhu eAukce a poskytnutí otisku aukční síně, který detailně zachycuje průběh a výsledek konané eAukce.
 • Poskytnutí konzultační podpory související s řešením odlišností v procesních úkonech zadávacího řízení v případě použití eAukce jako prostředku hodnocení nabídek účastníků.

 

Proč elektronické aukce?

 • Vysoké možnosti úspory / zisku
 • Transparentní postup (ochrana zaměstnanců a samosprávy)
 • Oslovení maximálního počtu dodavatelů / případně jen dle výzvy (VZMR)
 • Omezení monopolního chování dodavatelů
 • Zrychlení procesu výběru
 • Minimalizace napadnutí od uchazečů
 • Archivace dat
 • Možnost získání i zahraničních dodavatelů

 Jak identifikovat příležitost?

 • Rozbor rozpočtu na opakující se dodávky, služby, opravy
 • Rozbor zbytného majetku
 • Rozbor služeb a platných smluv
 • Je na trhu více dodavatelů?
 • Mohu dostat lepší nabídku při známé hodnotě mezi soutěžiteli?
 • Získám výhodnější cenu sám?
 • Dokáži si nastavit kvalifikaci a jasně popsat co chci?

Příklad vybraných komodit pro elektronickou aukci:

 • Úklidové služby, Telekomunikační služby, Podmínky finančního úvěru, Stavební práce, Péče o zeleň, Prodej / pronájem nemovitostí, Prodej zbytného majetku, Výběr svozové společnosti, Tiskové služby, Kancelářské potřeby, nábytek, Nákup techniky, vozidel, Pojištění, IT vybavení a služby, správa, Bezpečnostní služby

 Kolik stojí elektronická aukce?

 • Uděláme Vám nabídku na míru - podle náročnosti a připravenosti zadávací dokumentace, podle druhu řízení, podle předmětu plnění, i např. podle velikosti obce (rozsah od 10 000,- Kč do 120 000,- Kč).

Elektronickou aukci v software PROEBIZ, který je vysoce účinný sw, určený k racionalizaci firemních a institucionálních nákupů a prodejů formou on-line výběrových řízení na dodavatele v prostředí B2B. V současnosti se jedná o nejrozšířenější eAukční systém, který je zároveň využívaný českými, polskými, slovenskými, německými, chorvatskými a dalšími firmami a veřejnoprávními institucemi k zefektivnění nákupních procesů. PROEBIZ je certifikovaným nástrojem také pro realizaci on line elektronických výběrových řízení v rámci řešení veřejných zakázek podle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.