Novinky:

Prodej stavebních pozemků v Ralsku (1050 m2)

Město Ralsko nabízí k prodeji zasíťované pozemky (voda, kanalizace, elektřina) p.č.  280/13 a p.č. 286 o celkové výměře 1050 m2 včetně zbytků stavby na stpč. 286 k.ú. Kuřívody za účelem výstavby rodinného domu. Předmětné pozemky jsou na okraji města. Liberecký kraj, okres Česká Lípa. Ralsko je malým městem českolipského okresu s řadou turistických zajímavostí, přírodních rezervací, většinu území obce zaujímají lesní porosty, v návaznosti na nedaleké Doksy a Máchovo jezero je zde řada cyklostezek a dalšího zázemí.

Pozemky se nacházejí v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Z tohoto důvodu není možné pozemky prohlásit za zcela nezávadné. Mohou se zde pod vrstvou zeminy nacházet skryté vady např. torsa staveb, šachet, zbytky armádní výzbroje, munice, kabely a případně i jiný odpad. Toto není důvodem k odstoupení od uzavření smlouvy a nemovitost se prodává tak jak „stojí a leží“.

Vyvolávací cena: 94.500,- Kč

Prodej bude formou dobrovolné elektronické aukce s dodržením Pravidel pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města schválených Zastupitelstvem města Ralsko (č. Z-07/05/19 dne 4.9.2019) včetně jejich dodatků. Odkaz na přihlášení do aukce, která se bude konat 22.2.2022 od 16:00 (přihlášení do eAukce je možné do 19.2.2022 do 11:00 spolu se složením vratné jistiny):

https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=59

 

 

Prodej stavebního pozemku v Ralsku (896 m2)

Město Ralsko nabízí k prodeji nezasíťovaný stavební pozemek p.č. 57/8 o výměře 896 m2 v k.ú. Ploužnice pod Ralskem za účelem výstavby rodinného domu. Liberecký kraj, okres Česká Lípa. Ralsko je malým městem českolipského okresu s řadou turistických zajímavostí, přírodních rezervací, většinu území obce zaujímají lesní porosty, v návaznosti na nedaleké Doksy a Máchovo jezero je zde řada cyklostezek a dalšího zázemí.

Pozemek se nachází v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Z tohoto důvodu není možné pozemek prohlásit za zcela nezávadný. Mohou se zde pod vrstvou zeminy nacházet skryté vady např. torsa staveb, šachet, zbytky armádní výzbroje, munice, kabely a případně i jiný odpad. Toto není důvodem k odstoupení od uzavření smlouvy a nemovitost se prodává tak jak „stojí a leží“.

Vyvolávací cena: 224.000,- Kč

Prodej bude formou dobrovolné elektronické aukce s dodržením Pravidel pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města schválených Zastupitelstvem města Ralsko (č. Z-07/05/19 dne 4.9.2019) včetně jejich dodatků. Odkaz na přihlášení do aukce, která se bude konat 21.2.2022 od 16:00 (přihlášení do eAukce je možné do 19.2.2022 do 11:00 spolu se složením vratné jistiny):

https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=75

 

Prodej části pozemku na výstavbu 4 ks garáží v Ralsku (cca 90 m2)

Město Ralsko nabízí v elektronické aukci k prodeji část pozemku (cca 90 m2) na realizaci podnikatelského záměru - výstavbu 4 ks garáží. Dle platného Územního plánu se jedná o plochy dopravní infrastruktury – vybavení. Předmětný pozemek je v Ralsku v lokalitě Kuřívody. Liberecký kraj, okres Česká Lípa. Ralsko je malým městem českolipského okresu s řadou turistických zajímavostí, přírodních rezervací, většinu území obce zaujímají lesní porosty, v návaznosti na nedaleké Doksy a Máchovo jezero je zde řada cyklostezek a dalšího zázemí.

Pozemky se nacházejí v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Z tohoto důvodu není možné pozemky prohlásit za zcela nezávadné. Mohou se zde pod vrstvou zeminy nacházet skryté vady např. torsa staveb, šachet, zbytky armádní výzbroje, munice, kabely a případně i jiný odpad. Toto není důvodem k odstoupení od uzavření smlouvy a nemovitost se prodává tak jak „stojí a leží“.

Vyvolávací cena: 150,- Kč/m2

Prodej bude formou dobrovolné elektronické aukce s dodržením Pravidel pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města schválených Zastupitelstvem města Ralsko (č. Z-07/05/19 dne 4.9.2019) včetně jejich dodatků. Odkaz na přihlášení do aukce, která se bude konat 21.2.2022 od 17:00 (přihlášení do eAukce je možné do 18.2.2022 do 11:00 spolu se složením vratné jistiny):

https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=80

 

 

 

Prodej stavební parcely 1799 v k.ú. Česká Kamenice (1753 m2)

 

Nabízíme k prodeji formou dobrovolné elektronické aukce atraktivní stavební parcelu p.č. 1799 o výměře 1753 m2 v k.ú. Česká Kamenice. Okres Děčín. Pozemek je určen pro bydlení individuální (městské) s maximálním počtem hlavních staveb 2 a s minimální velikostí pozemku pro umístění jedné hlavní stavby – 500 m2.

Pozemek se nachází ve městě Česká Kamenice (5 200 obyvatel). V místě základní škola, 2x mateřská škola, základní umělecká škola, zdravotnické zařízení, domov pro seniory a pečovatelská služba, centrum dětí a mládeže.

Vyvolávací cena: 1 753 000,- Kč

Prodej bude formou dobrovolné elektronické aukce. Odkaz na přihlášení do aukce, která se bude konat 11.2.2022 od 16:00:

https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=74

 

 

Prodej atraktivní stavební parcely A14 (966 m2 )

Vyvolávací cena: 966 000,- Kč v elektronické aukci.

Město Česká Kamenice nabízí k prodeji atraktivní stavební parcely A14 (obytná lokalita Skalka) p.č. 1767/1 o výměře 966 m2 v k.ú. Česká Kamenice. Okres Děčín. V lokalitě Skalka je na prodej k dispozici celkem 18 pozemků, jejíchž zasíťování (elektřina, voda, splašková kanalizace) a napojení na nově budovanou komunikaci město zajišťuje. Cena pozemků je stanovena na 1000 Kč vč. DPH za m2, výměra se pohybuje od 704 do 1 295 m2.

Pro výstavbu na pozemcích jsou stanovena závazná i doporučená pravidla obsažená v manuálu zpracovaném společností RCNKSK architekti. Stanovují konkrétní pravidla pro typ, umístění i vzhled domů, pravidla musí budoucí stavebníci dodržet. Výhodou je to, že zástavba v místě bude stejnorodá, vznikne vzhledově příjemná zástavba s charakterem klasické ulice.

Pozemky město prodává za nákladovou cenu, jejich prodej je proto svázán řadou podmínek. Město se zavazuje vybudovat k Pozemku inženýrské sítě v podobě přípojky elektřiny, vodovodu, splaškové kanalizace a optické sítě a to ve lhůtě do 2 let od uzavření kupní smlouvy. Důležitou podmínkou je, že se kupující zavazuje nejpozději do tří let ode dne splnění povinnosti zasíťování pozemku vybudovat, resp. řádně dokončit, na Pozemku stavbu rodinného domu v souladu s platnými předpisy a přenést si do nich trvalé bydliště. Do doby dokončení rodinného domu je zakázán přeprodej pozemku bez souhlasu města (město si zachovává předkupní právo). V případě nevybudování rodinného domu do 3 let od koupě má město právo požadovat vrácení pozemku za původní kupní cenu (cílem je, aby pozemky neležely ladem, ale aby se na nich stavělo).

Vyvolávací cena: 966 000,- Kč

Prodej bude formou dobrovolné elektronické aukce. Odkaz na přihlášení do aukce, která se bude konat 28.1.2022 od 16:00: https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=79

https://www.ceska-kamenice.cz/eaukce-skalka/ds-1310

 

Prodej atraktivní stavební parcely A08 (954 m2 )

Vyvolávací cena: 954 000,- Kč v elektronické aukci.

Město Česká Kamenice nabízí k prodeji atraktivní stavební parcely A08 (obytná lokalita Skalka) p.č. 1666/29 o výměře 954 m2 v k.ú. Česká Kamenice. Okres Děčín. V lokalitě Skalka je na prodej k dispozici celkem 18 pozemků, jejíchž zasíťování (elektřina, voda, splašková kanalizace) a napojení na nově budovanou komunikaci město zajišťuje. Cena pozemků je stanovena na 1000 Kč vč. DPH za m2, výměra se pohybuje od 704 do 1 295 m2.

Pro výstavbu na pozemcích jsou stanovena závazná i doporučená pravidla obsažená v manuálu zpracovaném společností RCNKSK architekti. Stanovují konkrétní pravidla pro typ, umístění i vzhled domů, pravidla musí budoucí stavebníci dodržet. Výhodou je to, že zástavba v místě bude stejnorodá, vznikne vzhledově příjemná zástavba s charakterem klasické ulice.

Pozemky město prodává za nákladovou cenu, jejich prodej je proto svázán řadou podmínek. Město se zavazuje vybudovat k Pozemku inženýrské sítě v podobě přípojky elektřiny, vodovodu, splaškové kanalizace a optické sítě a to ve lhůtě do 2 let od uzavření kupní smlouvy. Důležitou podmínkou je, že se kupující zavazuje nejpozději do tří let ode dne splnění povinnosti zasíťování pozemku vybudovat, resp. řádně dokončit, na Pozemku stavbu rodinného domu v souladu s platnými předpisy a přenést si do nich trvalé bydliště. Do doby dokončení rodinného domu je zakázán přeprodej pozemku bez souhlasu města (město si zachovává předkupní právo). V případě nevybudování rodinného domu do 3 let od koupě má město právo požadovat vrácení pozemku za původní kupní cenu (cílem je, aby pozemky neležely ladem, ale aby se na nich stavělo).

Vyvolávací cena: 954 000,- Kč

Prodej bude formou dobrovolné elektronické aukce. Odkaz na přihlášení do aukce, která se bude konat 25.1.2022 od 16:00: https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=78

https://www.ceska-kamenice.cz/eaukce-skalka/ds-1310

 

Prodej atraktivní stavební parcely A05 (829 m2 )

Vyvolávací cena: 829 000,- Kč v elektronické aukci.

Město Česká Kamenice nabízí k prodeji atraktivní stavební parcely A05 (obytná lokalita Skalka) p.č. 1666/30 o výměře 829 m2 v k.ú. Česká Kamenice. Okres Děčín. V lokalitě Skalka je na prodej k dispozici celkem 18 pozemků, jejíchž zasíťování (elektřina, voda, splašková kanalizace) a napojení na nově budovanou komunikaci město zajišťuje. Cena pozemků je stanovena na 1000 Kč vč. DPH za m2, výměra se pohybuje od 704 do 1 295 m2.

Pro výstavbu na pozemcích jsou stanovena závazná i doporučená pravidla obsažená v manuálu zpracovaném společností RCNKSK architekti. Stanovují konkrétní pravidla pro typ, umístění i vzhled domů, pravidla musí budoucí stavebníci dodržet. Výhodou je to, že zástavba v místě bude stejnorodá, vznikne vzhledově příjemná zástavba s charakterem klasické ulice.

Pozemky město prodává za nákladovou cenu, jejich prodej je proto svázán řadou podmínek. Město se zavazuje vybudovat k Pozemku inženýrské sítě v podobě přípojky elektřiny, vodovodu, splaškové kanalizace a optické sítě a to ve lhůtě do 2 let od uzavření kupní smlouvy. Důležitou podmínkou je, že se kupující zavazuje nejpozději do tří let ode dne splnění povinnosti zasíťování pozemku vybudovat, resp. řádně dokončit, na Pozemku stavbu rodinného domu v souladu s platnými předpisy a přenést si do nich trvalé bydliště. Do doby dokončení rodinného domu je zakázán přeprodej pozemku bez souhlasu města (město si zachovává předkupní právo). V případě nevybudování rodinného domu do 3 let od koupě má město právo požadovat vrácení pozemku za původní kupní cenu (cílem je, aby pozemky neležely ladem, ale aby se na nich stavělo).

Vyvolávací cena: 829 000,- Kč

Prodej bude formou dobrovolné elektronické aukce. Odkaz na přihlášení do aukce, která se bude konat 26.1.2022 od 16:00: https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=77

https://www.ceska-kamenice.cz/eaukce-skalka/ds-1310

 

Prodáno! Prodej atraktivní parcely v Benešově nad Ploučnicí (1733 m2)

Vyvolávací cena: 623 880,- Kč v elektronické aukci.

Město Benešov nad Ploučnicí nabízí k prodeji atraktivní parcelu p.č. 676 o výměře 1733 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Okres Děčín. 

Jedná se o pozemek na západním okraji města přístupný z místní komunikace (ulice Heřmanovská). Pozemek je v části přilehlé ke komunikaci rovinný a v části odlehlé od komunikace svažitý. Na pozemku jsou porosty náletového charakteru.

Pozemek je určen pro výstavbu bydlení předměstského typu. Připojení inženýrských sítí na hraně pozemku (plyn, připojení na stávající vodovodní a kanalizační řád, NN přívod z T17). Pozemek leží v CHKO III., ochranné pásmo lesa a ochranné pásmo silnice III. Třídy.

 

 

Prodáno! Prodej atraktivní parcely v Benešově nad Ploučnicí (1533 m2)

Vyvolávací cena: 551 880,- Kč v elektronické aukci.

Město Benešov nad Ploučnicí nabízí k prodeji parcelu p.č. 678 o výměře 1533 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Okres Děčín. 

Jedná se o pozemek na západním okraji města přístupný z místní komunikace (ulice Heřmanovská). Pozemek je v části přilehlé ke komunikaci rovinný a v části odlehlé od komunikace svažitý. Na pozemku jsou porosty náletového charakteru.

Pozemek je určen pro výstavbu bydlení předměstského typu. Připojení inženýrských sítí na hraně pozemku (plyn, připojení na stávající vodovodní a kanalizační řád, NN přívod z T17). Pozemek leží v CHKO III., ochranné pásmo lesa a ochranné pásmo silnice III. Třídy.

 

 

 

Prodáno! Prodej atraktivní stavební parcely A01 (720 m2 )

Vyvolávací cena: 720 000,- Kč v elektronické aukci.

Město Česká Kamenice nabízí k prodeji atraktivní stavební parcely A01 (obytná lokalita Skalka) p.č. 1666/46 o výměře 720 m2 v k.ú. Česká Kamenice. Okres Děčín. V lokalitě Skalka je na prodej k dispozici celkem 18 pozemků, jejíchž zasíťování (elektřina, voda, splašková kanalizace) a napojení na nově budovanou komunikaci město zajišťuje. Cena pozemků je stanovena na 1000 Kč vč. DPH za m2, výměra se pohybuje od 704 do 1 295 m2.

Pro výstavbu na pozemcích jsou stanovena závazná i doporučená pravidla obsažená v manuálu zpracovaném společností RCNKSK architekti. Stanovují konkrétní pravidla pro typ, umístění i vzhled domů, pravidla musí budoucí stavebníci dodržet. Výhodou je to, že zástavba v místě bude stejnorodá, vznikne vzhledově příjemná zástavba s charakterem klasické ulice.

Pozemky město prodává za nákladovou cenu, jejich prodej je proto svázán řadou podmínek. Město se zavazuje vybudovat k Pozemku inženýrské sítě v podobě přípojky elektřiny, vodovodu, splaškové kanalizace a optické sítě a to ve lhůtě do 2 let od uzavření kupní smlouvy. Důležitou podmínkou je, že se kupující zavazuje nejpozději do tří let ode dne splnění povinnosti zasíťování pozemku vybudovat, resp. řádně dokončit, na Pozemku stavbu rodinného domu v souladu s platnými předpisy a přenést si do nich trvalé bydliště. Do doby dokončení rodinného domu je zakázán přeprodej pozemku bez souhlasu města (město si zachovává předkupní právo). V případě nevybudování rodinného domu do 3 let od koupě má město právo požadovat vrácení pozemku za původní kupní cenu (cílem je, aby pozemky neležely ladem, ale aby se na nich stavělo).

Vyvolávací cena: 720 000,- Kč

 

Prodáno - Prodej atraktivní stavební parcely A07 (767 m2 )

Vyvolávací cena: 767 000,- Kč v elektronické aukci.

Město Česká Kamenice nabízí k prodeji atraktivní stavební parcely A07 (obytná lokalita Skalka) p.č. 1666/39 o výměře 767 m2 v k.ú. Česká Kamenice. Okres Děčín. V lokalitě Skalka je na prodej k dispozici celkem 18 pozemků, jejíchž zasíťování (elektřina, voda, splašková kanalizace) a napojení na nově budovanou komunikaci město zajišťuje. Cena pozemků je stanovena na 1000 Kč vč. DPH za m2, výměra se pohybuje od 704 do 1 295 m2.

Pro výstavbu na pozemcích jsou stanovena závazná i doporučená pravidla obsažená v manuálu zpracovaném společností RCNKSK architekti. Stanovují konkrétní pravidla pro typ, umístění i vzhled domů, pravidla musí budoucí stavebníci dodržet. Výhodou je to, že zástavba v místě bude stejnorodá, vznikne vzhledově příjemná zástavba s charakterem klasické ulice.

Pozemky město prodává za nákladovou cenu, jejich prodej je proto svázán řadou podmínek. Město se zavazuje vybudovat k Pozemku inženýrské sítě v podobě přípojky elektřiny, vodovodu, splaškové kanalizace a optické sítě a to ve lhůtě do 2 let od uzavření kupní smlouvy. Důležitou podmínkou je, že se kupující zavazuje nejpozději do tří let ode dne splnění povinnosti zasíťování pozemku vybudovat, resp. řádně dokončit, na Pozemku stavbu rodinného domu v souladu s platnými předpisy a přenést si do nich trvalé bydliště. Do doby dokončení rodinného domu je zakázán přeprodej pozemku bez souhlasu města (město si zachovává předkupní právo). V případě nevybudování rodinného domu do 3 let od koupě má město právo požadovat vrácení pozemku za původní kupní cenu (cílem je, aby pozemky neležely ladem, ale aby se na nich stavělo).

Vyvolávací cena: 767 000,- Kč

 

 

 

 

Prodáno! Prodej atraktivní stavební parcely A02 (959 m2 )

Vyvolávací cena: 959 000,- Kč v elektronické aukci.

Město Česká Kamenice nabízí k prodeji atraktivní stavební parcely A02 (obytná lokalita Skalka) p.č. 1666/32 + 1666/51 o výměře 959 m2 v k.ú. Česká Kamenice. Okres Děčín. V lokalitě Skalka je na prodej k dispozici celkem 18 pozemků, jejíchž zasíťování (elektřina, voda, splašková kanalizace) a napojení na nově budovanou komunikaci město zajišťuje. Cena pozemků je stanovena na 1000 Kč vč. DPH za m2, výměra se pohybuje od 704 do 1 295 m2.

Pro výstavbu na pozemcích jsou stanovena závazná i doporučená pravidla obsažená v manuálu zpracovaném společností RCNKSK architekti. Stanovují konkrétní pravidla pro typ, umístění i vzhled domů, pravidla musí budoucí stavebníci dodržet. Výhodou je to, že zástavba v místě bude stejnorodá, vznikne vzhledově příjemná zástavba s charakterem klasické ulice.

Pozemky město prodává za nákladovou cenu, jejich prodej je proto svázán řadou podmínek. Město se zavazuje vybudovat k Pozemku inženýrské sítě v podobě přípojky elektřiny, vodovodu, splaškové kanalizace a optické sítě a to ve lhůtě do 2 let od uzavření kupní smlouvy. Důležitou podmínkou je, že se kupující zavazuje nejpozději do tří let ode dne splnění povinnosti zasíťování pozemku vybudovat, resp. řádně dokončit, na Pozemku stavbu rodinného domu v souladu s platnými předpisy a přenést si do nich trvalé bydliště. Do doby dokončení rodinného domu je zakázán přeprodej pozemku bez souhlasu města (město si zachovává předkupní právo). V případě nevybudování rodinného domu do 3 let od koupě má město právo požadovat vrácení pozemku za původní kupní cenu (cílem je, aby pozemky neležely ladem, ale aby se na nich stavělo).

Vyvolávací cena: 959 000,- Kč

 

Úspěšná elektronická aukce - Speciální automobil – hydraulická vysokozdvižná plošina Socage na podvozku Nissan Cabstar

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení 55 000,- Kč = + 43.83 % oproti

edpokladu, výsledná cena 175 000,- Kč.

Vyvolávací cena:  120 000,- Kč v elektronické aukci.

 

Město Česká Kamenice prodalo formou elektronické aukce speciální automobil - hydraulická vysokozdvižná plošina Socage na podvozku Nissan Cabstar s technickou prohlídkou do 3/2022. Rok výroby 2000. Plošina má propadlou revizní zkoušku-do 3/2021 – nosnost 200 kg, max. pracovní výška 13,5 m. Najeté kilometry podvozku–106 777  km, počet odpracovaných hodin 12 339 Mh.

 

 

 

Prodáno! Výsledek elektronické aukce -  výsledná cena 40 000,- Kč.

Město Sadská prodalo formou elektronické aukce - Kontejner AVIA – Fekál, 1,75 m3. TYP: TNO, 8-2/10/143. Výrobní číslo: 408. Rok výroby 1993. Výrobce: ŠKODA včetně příslušenství (savice a klíče) s výchozí kupní cenou 40 000,- Kč.

 

 

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce - Soubor strojního vybavení

Prodáno! Výsledek elektronické aukce -  výsledná cena 60 000,- Kč.

 

Město Sadská prodává formou elektronické aukce, která se koná 28.4.2021 od 17:00 - Soubor strojního vybavení: 

1)           Soustruh malý + nože a příslušenství (inv. č. 313)

 2)          Soustruh velký + nože (inv. č. 63)

 3)          Upínací hlavy na soustruh 2ks (inv. č. 246)

 4)          Svařovací souprava autogen vč. hadic, měřáku, vozík – bez lahví (inv. č. 334)

 5)          Svářečka Triodina (inv. č. 56)

 6)          Vrátek (inv. č. 470)

7)           Strojní pila (inv. č. 312)

 8)          Ruční pákové nůžky

 9)          Nabíječka autobaterií ASISTOR III

 

 

 Elektrická nákladní tříkolka

Vyvolávací cena: 55 000,- Kč v elektronické aukci. Není možný odpočet DPH.

Město Sadská prodává formou elektronické aukce, která se koná 28.1.2022 od 17:00 - Elektrickou nákladní tříkolku E-Cargo, ET01+hliníková nástavba s plachtou. Výrobní číslo: LXRBD1GW2H0985002. Rok výroby 2017. Výrobce: SUNRA.

Přihlášení do aukce je možné zde: https://finyes.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=24 

 

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce - prodej speciálního automobilu – hydraulická vysokozdvižná plošina SUB MP 13-1 na podvozku AVIA A30 K 

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 21.33 % oproti předpokladu, výsledná cena 91 000,- Kč.

 

Vyvolávací cena: 75 000,- Kč v elektronické aukci. Není možný odpočet DPH.

Město Desná prodalo formou elektronické aukce, která se konala 26.3.2020 speciální automobil - hydraulická vysokozdvižná plošina SUB MP 13-1 na podvozku AVIA A30 K pojízdné s prošlou technickou prohlídkou na stanici STK 7/2019.  Rok výroby 1980. Plošina má revizní zkoušku-způsobilá dalšího spolehlivého provozu ze 6/2019 – nosnost 225 kg, max. pracovní výška 13 m.. Najeté kilometry podvozku– 1.790 km (Plošina sloužila pouze pro potřeby města při opravě veřejného osvětlení). Rok výroby: 1980 Objem motoru: 3 596 cm3

 

 

Úspěšná elektronická aukce - prodej objektu občanské vybavenosti v Jilemnici, v podhůří Krkonoš 

Prodáno! Výsledek elektronické aukce -  výsledná cena 2 320 000,- Kč.

Město Jilemnice prodálo formou elektronické aukce, která se konala 26.3.2020 objekt občanské vybavenosti nacházející se na st.p.č. 417/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stpč. 419, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a dále pozemku ppč. 420, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Jilemnice.

Vyvolávací cena v eAukci 2 320 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

Elektronická aukce "Obec Rudník - prodej nosiče výměnných nástaveb ALFICAR, MAXI včetně zametací nástavby, posypové nástavby a sněhové šípové radlice"

Vyvolávací cena 600 000,- Kč.

Obec Rudník prodává formou elektronické aukce užitkový automobil-třístranný sklápěč MAGMA-ALFICAR, MAXI s tažným zařízením včetně zametací nástavby SIMED, r.v. 2014 se sadou nových náhradních kartáčů, posypové nástavby KOBIT (objem 1 m3, šířka posypu 2-8 m, r.v. 2014) a sněhového šípové radlice Agrometall SRM 1800, r.v. 2017 (s variabilním úhlem natočení). Na vozidle byla v roce 2019 provedena výměna zadních per, oprava brzd a nová vodní pumpa a dále opravena zametací nástavba. Vozidlo je v dobrém technickém stavu, plně funkční a mechanismy vykazují běžné provozní opotřebení. STK do 4/2020.

 

  

 

Úspěšná elektronická aukce - prodej nemovitosti sestávající se z domu č.p. 788 Desná III na pozemku p.č. 343 včetně pozemků pč.349/5, 2045,2048, 350/1 včetně objektu-stavba dílen, přístavby na pozemcích p.č. 2045, 2046, 2047, 2048. / 30.1.2020/ Město Desná

Vyvolávací cena 920 000,- Kč.

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 52,17 % oproti předpokladu, výsledná cena 1 400 000,- Kč. 

Předmětem dobrovolné elektronické aukce byl prodej volného objektu čp. 788 nacházejícího se na pozemku p.č. 343 se stavbou dílen na pozemku p.č. 350/1, dále části pozemku p.č. 349 a přístaveb na pozemcích p.č. 2045, 2046, 2047, 2048 v k.ú. Desná III. Objekt je situován mezi ulicí Krkonošská a Hutní po pravé straně silnice I/10 vedoucí do Harrachova. Původně byl objekt užíván jako víceúčelový s částí určenou k bydlení a částí s dílnami a garážemi.

 

 

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce - prodej objektu č.p. 593 na ul. Hlavní v Albrechticích na pozemku p.č. 649, včetně skladu na pozemku parc.č. 650/3, zpevněné plochy a pozemky parc. č. 649, 650/1, 650/2, 650/3, a 651 (bývalé Drobné provozovny) / 23.1.2020/ Obec Albrechtice

Vyvolávací cena 3 600 000,- Kč.

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 16,66 % oproti předpokladu, výsledná cena 4 200 000,- Kč.


Předmětem dobrovolné elektronické aukce byl prodej areálu, skládajícího se z objektu č.p. 593 na ul. Hlavní v Albrechticích u Českého Těšína na pozemku p.č. 649, hala na pozemku parc.č. 650/3, zpevněné plochy a pozemky parc. č. 649, 650/1, 650/2, 650/3, a 651.

 

 

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce na prodej zbytného majetku - prodej speciálního automobilu MERCEDES – BENZ UNIMOG U 130, včetně posypové nástavby a sněhového šípového pluhu"/15.1.2020/Město Tanvald

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 32 % oproti předpokladu, výsledná cena 330 000,- Kč.


Prodej speciálního automobilu Mercedes-Benz UNIMOG U 130 včetně posypové nástavby SCHMIDT SST 17 WZ(objem 1,7 m3 - v roce 2018 repase výsypníku a výměna ložisek šneků) a sněhového šípovéhu pluhu Assaloni Y5(s variabilním úhlem natočení). Na vozidle byla v roce 2012 provedena výměna motoru za nový, provedena oprava převodovky a v roce 2018 byla provedena výměna spojky. Vozidlo je funkční a mechanismy vykazují běžné provozní opotřebení. Vyvolávací cena 250 000,- Kč.

 

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce na prodej zbytného majetku - prodej Traktor kolový ZETOR 9641 FORTERRA 4WD, sněhový šípový pluh a sněhová radlice /16.1.2020/Město Tanvald 

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 161,12 % oproti předpokladu, výsledná cena 535 555,- Kč!!!

Město Tanvald prodalo formou elektronické aukce kolový traktor Zetor 9641 Forterra 4WD včetně sněhového šípového pluhu Assaloni Y4(s variabilním úhlem natočení) a sněhové radlice TRN 300(určená k odhrnování sněhu do 30 cm). Na traktoru byla v roce 2019 provedena výměna spojky. Traktor byl funkční a mechanismy vykazovali běžné provozní opotřebení. Vyvolávací cena 205 000,- Kč.

 

 

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce na prodej zbytného majetku - prodej Traktor kolový ZETOR 9540 včetně sněhového šípového pluhu / 17.1.2020/Město Tanvald

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 153,75 % oproti předpokladu, výsledná cena 406 000,- Kč!!


Město Tanvald prodalo formou elektronické aukce kolový traktor Zetor 9540 včetně sněhového šípového pluhu Assaloni Y4N(s variabilním úhlem natočení). Na traktoru byla v roce 2018 provedena oprava přední nápravy a v roce 2010 byla provedena výměna motoru. Traktor je funkční a mechanismy vykazují běžné provozní opotřebení. Vyvolávací cena 160 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce na prodej zbytného majetku - Mercedes-Benz Unimog UK 100 /  30.10.2019/Obec Plavy 

 

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 118,75 % oproti předpokladu, výsledná cena 175 000,- Kč!

Prodej nákladního automobilu Mercedes-Benz Unimog UK 100 včetně příslušenství (třístranný sklápěč, nástavba na posyp včetně stojanu, radlice) formou elektronické aukce,  která se konala 30.10.2019. Vyvolávací cena 80 000,- Kč. Jistina 2 000,-Kč. Pohon 4x4. Nosnost 4,3 T. Rok výroby 1998. Manuální převodovka. Najeto 26 100 km. Nafta. STK 2/2020.

 

 

 

Úspěšná elektronická aukce na prodej dvoustranného sklápěcího valníku za traktor STS, MV 2-028 / 12.11.2019/Obec Plavy 

 

Prodáno! Výsledek elektronické aukce - zhodnocení  + 140 % oproti předpokladu, výsledná cena 36 000,- Kč! 

Prodej dvoustranného sklápěcího valníku za traktor STS, MV 2-028 prostřednictvím elektronické aukce, která se konala 12.11.2019. Vyvolávací cena 15 000,- Kč.

Nosnost 5 T. STK do 10/2020. Rok výroby 1989.

 

 

Co Vám nabízíme?

 • Vyhotovení finanční analýzy města s porovnáním základních ekonomických ukazatelů s podobným městem, krajem.
 • Prověření základního kmenu dodavatelů služeb. (energie, pojištění...)
 • Analýzu možnosti realizace úspor.
 • Přípravu a predikci rozpočtu.

Certifikovaný elektronický nástroj

 • Zajistíme pro Vás profil zadavatele s využíváním certifikovaného elektronického nástroje JOSEPHINE 

Nákup elektřiny a plynu

 • Zajistíme pro Vás nejvýhodnější nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno u prověřených dodavatelů.
 • Zajistíme na klíč elektronickou aukci pro zajištění dodavatele elektřiny, plynu, telekomunikačních a ostatních služeb.

Elektronické aukce certifikovaným nástrojem - nákup, prodej,

 • Zajistíme pro Vás rychle, transparentně nejvýhodnější nákup prostřednictvím elektronického aukčního portálu.
 • Zajistíme pro Vás prodej zbytného majetku prostřednictvím elektronického aukčního portálu.
 • Zajistíme pro Vás výběr dodavatele stavebních prací, dodávek a služeb prostřednictvím elektronického aukčního portálu.

Administraci veřejných zakázek

 • Zajistíme administraci veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Profesionální přístup

 • K předaným podkladům nebude mít přístup nikdo jiný.
 • Rychlé a věcné jednání, nebudeme Vás zatěžovat nad míru potřeby.

Reference

 • město Jilemnice
 • město Desná
 • město Velké Hamry
 • město Tanvald
 • město Stráž pod Ralskem
 • město Český Dub
 • město Česká Kamenice
 • Jizerská porcelánka s.r.o.
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
 • obec Plavy
 • obec Albrechtice (okres Karviná)