Nabídka  - Prodej objektu občanské vybavenosti v Jilemnici, v podhůří Krkonoš formou e-Aukce (do 12.6.2019 do 12:00 možnost přihlášení)

Předmětem prodeje je objekt občanské vybavenosti nacházející se na st.p.č. 417/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, stpč. 419, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a dále pozemku ppč. 420, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Jilemnice.
Celková výměra podlahových ploch objektu je 359.83 m2. Celková zastavěná plocha činí 265,45 m2 a celkový obestavěný prostor je 1 695 m3.
Jedná se o zděnou budovu samostatně stojící nepodsklepenou, se dvěma nadzemními podlažími. Střecha je nízká sedlová s plechovou krytinou. Svislé konstrukce jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic, stropy nespalné, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké do ocelových zárubní, podlahy betonové, z PVC nebo s keramickou dlažbou, schodiště betonové s terasovou úpravou. Vytápění je lokální el. akumulačními kamny, ohřev TUV e. bojlery.
Objekt byl dokončen v roce 1984. Stavební konstrukce a většina vybavení jsou původní. Je prováděna pouze základní údržba, stavba je před celkovou rekonstrukcí.
1.NP. se nachází 4 sklady, 2 dílny, šatna se sprchou, wc a chodba se schodištěm. Ve 2.NP. se nachází 7 kanceláří, 2 WC, šatna, archiv, sprchy a WC.
Objekt má čtyři nájemce na dobu neurčitou s celkovým měsíčním nájmem 10.631 Kč. Vyvolávací cena 2.320.000,- Kč.

Co Vám nabízíme?

 • Vyhotovení finanční analýzy města s porovnáním základních ekonomických ukazatelů s podobným městem, krajem.
 • Prověření základního kmenu dodavatelů služeb. (energie, pojištění...)
 • Analýzu možnosti realizace úspor.
 • Přípravu a predikci rozpočtu.

Certifikovaný elektronický nástroj

 • Zajistíme pro Vás profil zadavatele s využíváním certifikovaného elektronického nástroje JOSEPHINE 

Nákup elektřiny a plynu

 • Zajistíme pro Vás nejvýhodnější nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno u prověřených dodavatelů.
 • Zajistíme na klíč elektronickou aukci pro zajištění dodavatele elektřiny, plynu, telekomunikačních a ostatních služeb.

Elektronické aukce certifikovaným nástrojem - nákup, prodej,

 • Zajistíme pro Vás rychle, transparentně nejvýhodnější nákup prostřednictvím elektronického aukčního portálu.
 • Zajistíme pro Vás prodej zbytného majetku prostřednictvím elektronického aukčního portálu.
 • Zajistíme pro Vás výběr dodavatele stavebních prací, dodávek a služeb prostřednictvím elektronického aukčního portálu.

Administraci veřejných zakázek

 • Zajistíme administraci veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Profesionální přístup

 • K předaným podkladům nebude mít přístup nikdo jiný.
 • Rychlé a věcné jednání, nebudeme Vás zatěžovat nad míru potřeby.