Pokud máte zájem o zavedení elektronického aukčního systému do Vaší organizace, budou potřeba určité požadavky a předpoklady, které musí být splněny pro úspěšnou implementaci tohoto systému. Některé z hlavních požadavků jsou:

Počítačové vybavení:

 Pro efektivní používání elektronického aukčního systému je nutné mít počítačové vybavení, které splňuje minimální požadavky na hardware a software. To zahrnuje například počítač s dostatečnou kapacitou paměti, rychlým internetovým připojením, operačním systémem Windows nebo Mac OS, a aktualizovaným internetovým prohlížečem.

Dostupnost dat:

 Elektronický aukční systém potřebuje přístup k datům týkajícím se veřejných zakázek a nabídek. Je důležité zajistit, aby všechny tyto informace byly přístupné v elektronické podobě a byly připraveny k načtení do elektronického aukčního systému.

Bezpečnost: 

Proces nabídek a veřejných zakázek je velmi důvěrný a je důležité zajistit, aby všechny údaje byly v elektronickém aukčním systému dobře chráněny. Je důležité zajistit, že jsou použity nejmodernější bezpečnostní protokoly pro zabezpečení všech dat a zajištění integrity aukčního procesu.

Školení zaměstnanců

Pro úspěšnou implementaci elektronického aukčního systému je důležité zajistit, aby byli zaměstnanci, kteří budou systém používat, školeni a seznámeni s jeho funkcemi a ovládáním. Školení by mělo být dostačující a praktické, aby byli zaměstnanci schopni plně využít potenciál elektronického aukčního systému.